Snijbloemen:
- Vul een schone vaas met schoon water, waarin een juiste dosering  snijbloemenvoedsel is opgelost.
- Snij met een scherp mes minstens 1 cm. van de stelen schuin af.
- De stelen nooit knippen, breken, plat slaan of kerven.
- Verwijder bladeren die in het water komen.
- Zet de bloemen ruim en diep in het water.
- Koperen muntjes of frisdrank toevoegen heeft geen enkel nut.
- Controleer dagelijks het waterniveau en vul zonodig aan.
- Bij het vullen van het water dient u het gelijk in de vaas te gieten en niet over de bloemen heen .
- Ververs indien nodig het water en snij de stelen opnieuw schuin af.
- Vermijd tocht en warmtebronnen.

Bloeiende kamerplanten:

- Zorg voor voldoende licht maar geen directe zon.
- Om een mooie bloei te verkrijgen verwijder oude bloemknoppen en vergeelde bladeren (om ziektes te
vermijden).
- Bij Azalea's, Hortensia's en dergelijke is het raadzaam om de planten 1x per week te dompelen , net
zolang todat het water  stopt met borrelen. Gebruik hiervoor handwarm  water .
- Vermijd tocht en warmtebronnen.

Bloemsierkunst Amanda
Verzorging
Copyright 2017 @HV
Volg ons op Facebook